Leefomstandigheden kwal steeds gunstiger

De leefomstandigheden van de kwal worden de komende decennia steeds gunstiger. Overbevissing en het versterkte broeikaseffect lijken de belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat de kwal zich moeiteloos kan ontwikkelen. Voor strandgangers betekent dat uitkijken geblazen. De toenemende kwallenpopulatie zal leiden tot nog meer kwallenplagen langs de kusten wereldwijd.

Overbevissing

Overbevissing vormt één van de grootste factoren die de kwallenpopulatie doet groeien. Vissers op de zeeën en oceanen proberen zo efficiënt mogelijk te vissen. Daarbij gebruiken vissers grote netten die alle rondzwemmende vissen in haar bereik opvangen. Veel daarvan zijn overbodig. Dit wordt ook wel de bijvangst genoemd. De bijvangst wordt vervolgens stervend of dood terug de zee in gegooid. Daardoor dreigen roofvissen (zoals tonijn, haaien, haring, zalm etc.) in hun populatie af te nemen. Die roofvissen zijn essentieel om de kwallenpopulatie in stand te houden. De roofvissen staan namelijk boven de kwallen in de voedselcyclus. Dat wil zeggen dat roofvissen de kwallen als voedsel gebruiken. Omdat deze ‘schakel’ steeds kleiner wordt, zullen er ook minder kwallen gegeten worden. Vanzelfsprekend kan de kwallenpopulatie daardoor verder groeien.

Klimaatverandering

Een andere factor is het versterkte broeikaseffect. Dit proces zal op termijn de aarde (en ook het zeewater) opwarmen. Plankton, het voedsel van de kwal, kan door de opwarming van het zeewater sneller en makkelijker groeien. De komende tijd ontstaat er dus meer voedsel voor de kwal.

Verder zullen door de opwarming van de aarde steeds mildere winters voorkomen. Tijdens de winter krimpen kwallen terug tot kleine poliepen, maar omdat de temperatuur van het zeewater relatief hoog is, kan de kwal zich in de winter verder ontwikkelen.

Kortom de leefomstandigheden voor de kwal worden steeds gunstiger. De mens kan hier wel degelijk wat aan veranderen. Beginnen met selectiever vissen zal op de langere termijn de kwallenpopulatie al wat kunnen terug dringen. Tot die tijd zullen we ons erbij moeten neerleggen dat zwemmen vaak gepaard zal gaan met de aanwezigheid van deze glibberige zeewezens.

2 reacties

  • Eva peeters zegt:

    Maar ik heb zo een articel gelezen op vrt nws waar ze dit zeiden “Het gaat onder meer om kristalkwallen (Aequorea forskalea), een soort die maar zelden wordt waargenomen voor de Britse kust. Zij leven normaal in warmere wateren, maar de omstandigheden waren in juni blijkbaar ideaal” Maar wat bedoelen ze daar mee? Dat het komt door de omstandig heden van Juni?

  • Véronique zegt:

    Selectiever vissen mag wel! Ook iets waar de regering achteraan móet gaan!!!

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kwallenradar