• Zonder te zwemmen, toch een kwallenbeet

    Kwallenradar ontvangt de laatste paar dagen berichten van strandgangers die uitslag op de voet hebben zonder gezwommen...